Toimimme kaiken kokoisten yritysten kanssa avaten heille uusia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä.

Tämän mahdollistaa innovatiivinen muotoiluajattelu sekä tehokkaat menetelmät joilla parantaa tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa. Toimintapamme on toimia lähellä asiakasta ja pitkäjänteisesti.

Kokonaisvaltainen suunnittelu

Kokonaisvaltaisen suunnitteluprosessin aikana selvitetään asiakkaan lähtötilanne, verrataan kilpailijoihin sekä määritellään mitä projektin aikana tulee ottaa huomioon.

Strateginen muotoilu

Palvelun avulla luodaan muotoilusrategia, jonka avulla asiakkaan on mahdollista kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti eteenpäin.

Konseptisuunnittelu

Esisuunnittelun avulla selvitetään asiakkaan nykytilanteen sekä kilpailijoiden bechmarkkauksen kautta suuntaviivat tulevaa suunnittelutyötä varten.

Esisuunnittelu

Asiakkaan ideasta luodaan nopeita konsepteja, joiden avulla voidaan esimerkiksi hakea asikaspalautetta ennen varsinaista tuotannon aloittamista.

Asiakkaat, jotka ovat olleet
tyytyväisinä palveluihimme