Esisuunnittelu

Esisuunnittelu

Prosessin kulku

1-3 työpäivän tehokas palvelu erottautumiseen. Esisuunnittelun avulla selvitetään asiakkaan nykytilanteen sekä kilpailijoiden bechmarkkauksen kautta suuntaviivat tulevaa suunnittelutyötä varten.

Esisuunnittelussa asiakkaalle toteutetaan selkeä projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmassa otetaan kantaa mm: Mitä projektissa tavoitellaan ja miten projektin tulisi edetä. Missä aikataulussa se voidaan toteuttaa? Mitä projekti vaatii asiakkaalta aikataulullisesti, mitkä ovat kustannukset sekä miten projekti mahdollisesti rahoitetaan.