Kokonaisvaltainen suunnittelu

Kokonaisvaltainen suunnittelu

Lähtötilanne

Kokonaisvaltaisen suunnitteluprosessin aikana selvitetään asiakkaan lähtötilanne, verrataan kilpailijoihin sekä määritellään mitä projektin aikana tulee ottaa huomioon. Fokuksena pidetään loppukäyttäjä. Konseptien kautta löydetään uusia tuoreita ideoita, joista päästään valitsemaan parhaat jatkotyöstöön. Hahmomallien avulla otetaan kantaa mm.ilmeeseen, toimivuuteen, materiaaleihin, komponentteihin, valmistettavuuteen sekä tuotantokustannuksiin. Seuraavaksi toteutetaan tarvittavat prototyypit ja testataan ne loppukäyttäjillä. Lisäksi voidaan tarkastella onko projektin aikana syntynyt mitään suojattavaa ja auttaa mm.mallisuojan hakemisessa. Lopuksi viimeistellään projekti ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Konseptointi visualisoi suunnitteluprosessin

Asiakkaalle tämä on tehokas työkalu kehittää oikeasti erottuvia tuotteita, tiloja tai palveluita. Työkaluina prosessin aikana voidaan käyttää perinteisten muotoilutyökalujen rinnalla mm.palvelumuotoilun menetelmiä, jolloin loppuasiakas voidaan huomioida paremmin suunnittelussa.