Strateginen muotoilu

Strateginen muotoilu

Prosessin kulku

Palvelun avulla luodaan muotoilustrategia, jonka avulla asiakkaan on mahdollista kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti eteenpäin. Strategiassa huomioidaan mm.erilaiset tuotanto-, palvelu- ja tuoteportfoliot: Strategiamuotoilun avulla luodaan selkeä kehityssuunnitelma, aikataulu, tavoitteet sekä huomioidaan erilaiset rahoituskanavat, joilla työtä voidaan toteuttaa.